САЩ започнаха разследване за съответствието на руската икономика със статута на пазарна, се казва в изявление на Министерството на търговията на САЩ, публикувано в официалното издание на америакнското правителство Federal Register.

Министерството на търговията на САЩ прави изявление, че заинтересованите страни могат да представят своите коментари до 30 август 2021 г., информира Интерфакс.

Обяснението към изявлението гласи, че разследване на пазарната икономика на Руската федерация е започнало в хода на антидъмпингов анализ на доставките на амониев нитрат от Русия.

"Като част от нашето разследване за справедливата стойност на амониевия нитрат, доставен от Руската федерация, установихме, че заявителят (американски компании - IF) е предоставил достатъчно доказателства на Министерството на търговията, за да прецени дали Русия трябва да продължи да се разглежда като държава с пазарна икономика за целите на закона за антидъмпинговите мита", се казва в коментар на Министерството на търговията на САЩ.

Министерството на търговията на САЩ се позовава на закона за тарифите от 1930 г., който определя критериите за класифициране на държава като държава с пазарна икономика. Законът съдържа 6 критерия, спазването на които дава възможност да се признае пазарната икономика. Ако икономиката на страната не отговаря на някакъв критерий, тогава упълномощеният орган (тоест Министерството на търговията) може да квалифицира страната като непазарна.

Списъкът от шест критерия е следният: 1) степента на конвертируемост на валутата на чужда държава във валутата на други държави; 2) степента, до която нивата на заплатите в чужда държава се определят чрез свободни преговори между работниците и ръководството; 3) степента, до която съвместни предприятия или други инвестиции от фирми от други чужди държави са разрешени в чуждата държава; 4) степента на държавна собственост или контрол върху средствата за производство; 5) степента на държавен контрол върху разпределението на ресурсите и върху решенията на предприятията относно цените на продуктите и обемите на продукцията; 6) други важни фактори, които оторизираният орган счита за необходими.

Съединените щати присъдиха на Русия статут на държава с пазарна икономика на 1 април 2002 гоидна. В съответно изявление на Министерството на търговията на САЩ се казва, че това решение "отразява огромните промени, настъпили в руската икономика през последното десетилетие". Значението на събитието беше такова, че това решение беше обявено от тогавашния президент на САЩ Джордж Буш в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

Тогавашният ръководител на Министерството на икономическото развитие на Руската федерация Герман Греф, коментирайки решението, отбеляза, че към 2002 г. стоките от Русия, обект на ограничения от САЩ (като стоки с произход от страна с непазарен пазар) икономика) са били на обща стойност около 1,5 млрд. долара, включително "метали, торове, титан и цяла гама от други руски стоки".

Статутът на пазарна икономика е много важен за износителите, тъй като значително намалява възможността за налагане на антидъмпингови мита срещу тях.

Ако икономиката се счита за непазарна, тогава в хода на антидъмпинговите разследвания в Съединените щати във връзка с доставката на продукти от тази страна, производствените разходи на един или друг продукт се изчисляват въз основа на сходните разходи на за неговото производство "в трети страни", в които те могат да бъдат значително по-високи (ако например се вземат цени за енергийни ресурси в Русия, които са естествено конкурентно предимство), което улеснява доказването на дъмпинга и въвеждат антидъмпингови мита (най-често от това страдат руските металурзи и производители на торове).

Руската федерация по темата за антидъмпинговите процедури спечели през юли 2020 г. в рамките на Световната търговска организация (СТО) принципен спор с ЕС за така наречените "енергийни корекции", които се водеха още от съветско време и непазарната съветска икономика по това време (ЕС призна пазарния статут на руската икономика през 2002 г., но малко по-късно от Съединените щати - от ноември 2002 г.).

В рамките на тази практика (енергийни корекции) ЕС по време на антидъмпинговите разследвания не взе предвид цените, на които руските предприятия купуват природен газ за производството на експортни продукти. Вместо това в изчисленията бяха използвани цените на газа в трети страни, което почти винаги водеше до надценяване на реалните разходи на руските компании и съответно до високи антидъмпингови мита върху руските стоки. ЕС започна да използва този подход през 80 -те години на миналия век срещу съветските производители на амониева селитра.

След решението на СТО, която удовлетвори претенцията на Русия, ЕС през август 2020 г. подаде жалба до апелативния орган на СТО, който беше неактивен от декември 2019 г., като по същество обезсили това решение.

След това през октомври 2020 г. на уебсайта на Европейската комисия беше публикуван доклад за така наречените "непазарни практики" на Руската федерация с цел провеждане на антидъмпингови разследвания от ЕС.

След това Министерството на икономическото развитие на Руската федерация свърза издаването на този доклад на ЕС с победата на Русия в спора в СТО относно "енергийните корекции", отбелязвайки, че "с този доклад ЕС иска да създаде основа за продължаване на несправедливите си антидъмпингови практики, но под нова маска.