Швейцарците отхвърлиха безусловният базов доход, като около 78% от гласуващите са се обяви срещу него според BBC. Данните са предварителни. Предложението бе на всички, които имат навършени 18 години да се изплаща минимална гарантирана сума, независимо дали работят или не. Според поддръжниците на тази идея, автоматизацията на работата е довела до това да има по-малко работни позиции. Швейцария е първата държава, в която се провежда подобен референдум.

Самата сума не е част от референдума, но стоящите зад него загатваха за около 2,500 швейцарски франка (малко над 4,400 лева) за всеки възрастен и 625 франка (малко над 1,100 лева) за всяко дете, като се вземе предвид високият стандарт на живот в страната. Не бе ясно как това би оказало влияние на хората с по-високи заплати.

Самите политици не одобряваха идеята, като нито една партия не я подкрепи, макар предложението да събра 100,000 подписа и достигна до референдум.

Критиците на идеята твърдят, че премахването на връзката между труд и заплащане ще има лош ефект върху обществото.

Че Вагнер от групата Базов доход Швейцария твърди, че това няма да са пари на вятъра: „В Швейцария над 50% от работата не е заплатена. Това са грижите вкъщи, в различни обществени групи, така че тази работата би била по-ценна с безусловен базов доход“.

Луизи Стам от дясната Швейцарска народна партия е против идеята: „На теория, ако Швейцария бе остров, отговорът е да. Но с отворените граници е напълно невъзможно, особено за Швейцария, с високия си жизнен стандарт. Ако предложите на всеки човек в Швейцария определена сума пари, ще имаме милиарди хора, които ще искат да се преместят тук.“

Самото определение на идеята бе странно, искайки конституцията да се промени с „гарантиране на безусловен базов доход“, но без да се споменават конкретни суми.

Идеята се разглежда и на други места. Във Финландия правителството разглежда подобна идея, като смята да я изпробва с 8,000 човека, които са от групата на хора с ниски доходи.

В холандският град Утрехт също се подготвя пилотен проект, който ще започне през януари 2017.

Други въпроси, за които гласуват днес са:

  • Предложение за ускоряване на процедурата за даване на бежански статут. Очаква се да бъде одобрена с около 66%.
  • Инициатива според която директорите на големи публични компании не трябва да печелят повече от министрите в Швейцарското правителство – в следствие на негодуванието срещу шефовете на железниците и телекома Swisscom. Очаква се да бъде отхвърлена с около 67%.
  • Предложение да се позволят генетичните тестове на ембриони, преди те да са поставени в матката в случаи на ин-витро оплождане, когато всеки един от родителите носи сериозна наследствена болест. Очаква да бъде одобрено с 61%.
  • Финансиране на транспорта: Инициатива от автомобилните компании, които искат повече инвестиции в пътища. Правителството се обяви против и предложението вероятно ще бъде отхвърлено с около 70%. В Швейцария е много добре развит железопътния транспорт.