Днес в София се открива най-престижното събитие от континентален мащаб в областта на недвижимите имоти - Европейският конгрес на ФИАБСИ- световната организация в областта на недвижимите имоти и 12- та годишна конференция на СЕРЕАН, съобщи Орлин Владиков - председател на Национално  сдружение недвижими имоти

За първи път в 55-годишната история на организациите, те правят съвместен форум и то в София. Конгресът се подготвя от година и половина, след като на последното издание в Атина е било взето решението българската столица да бъде следващия домакин.

Кандидат за този форум са били 14 столици, но с избора на България Световната федерация за недвижими имоти прави 3 категорични признания:

1.България е развила пазарната си икономика в областта на недвижимите имоти, който отговаря на стандартите на европейския пазар

2.Имаме установени правила, морално-етични норми, професионализъм, агенции, които отговарят на европейските критерии

3.Признание за бранша, неправителствените организации, които отговарят на всички европейски изисквания с влияние върху пазара на недвижими имоти.

Възможностите за финансиране на пазара на недвижими имоти, последните световни практики и най-новите проекти ще бъдат представени на форума в София. Най-дефицитната стока, която България предлага на света, са проектите под формата на сгради, терени, стари сгради, а това предлагане може да бъде направено именно на конгреса.

Това ще е мястото, на което българските професионалисти от сферата на недвижимите имоти ще си сверят часовника със световната практика. Едновременно с това ще покажем, че нашият пазар е готов за европейските предизвикателства и вече е пазарът, който дава сигурност в собствеността, правна сигурност и възможности за развитие на инфраструктурата, заяви Орлин Владиков.

Вече са се регистрирали няколко стотици участници от цяла Европа, Азия, Африка и Латинска Америка. Форумът ще бъдат средище за обмен на мнение на водещи специалисти, дискусия за проблемите на различните пазари, перспективите за развитие на Европа до 2010 г и спецификата на Балканския регион.

Акцентът ще бъде именно Балканският регион, който има изключителен потенциал за инфраструктурни проекти, развитие на туризма, атрактивни туристически дестинации и скоро може да се превърне в най-привлекателното туристическо място в Европа.

За това способстват икономическият климат, бурното инвестиране в недвижима собственост и присъствието на крупни инвеститори от световен мащаб.

Световният конгрес ще е добро място за представяне на инвестиционни проекти на водещи компании и инвеститори. Ще се срещнат интересите на компаниите за недвижима собственост и дружествата със специална инвестиционна цел, водещи банки и строители.