През четвъртото тримесечие на м. г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 512 жилищни сгради със 7 477 жилища в тях и 895 903 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 21 административни сгради/офиси с 21 053 кв. м РЗП и на 1 103 други сгради с 610 349 кв. м РЗП.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 261, София (столица) - 243, София - 139, Варна - 137, и Бургас - 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 515, Варна - 1 532, Пловдив - 968, Бургас - 547, и Кърджали - 324, отчитат данните на Националния статистически институт.

В кои градове предстои изграждането на най-много жилища

В кои градове предстои изграждането на най-много жилища

Издадените разрешителни през третото тримесечие намаляват спрямо миналата година

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.2%, броят на жилищата в тях - със 17.1%, а общата им застроена площ - с 19.3%. Издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради са по-малко съответно с 8.7 и 7.2%, а при тяхната РЗП се наблюдава спад с 64.0 и 12.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 2.4%, докато жилищата в тях намаляват с 36%, а разгънатата им застроена площ - с 38.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП регистрират спад съответно с 36.4 и 90.6%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 16.4%, а разгънатата им застроена площ - с 21.8%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 993 жилищни сгради с 5 770 жилища в тях и с 682 233 кв. м обща застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 11 782 кв. м РЗП и на 614 други сгради с 414 282 кв. м РЗП.

Варна и Бургас са лидери по нови жилища от началото на годината

Варна и Бургас са лидери по нови жилища от началото на годината

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи - над 35 на сто

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 194 жилищни и 65 други сгради; София (столица) - 177 жилищни и 29 други сгради; Варна - 102 жилищни и 32 други сгради; Бургас - 92 жилищни и 39 други сгради; Стара Загора - 53 жилищни и 58 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 14.1%, жилищата в тях - със 17.8%, а разгънатата им застроена площ - с 24.9%. Броят на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ регистрират спад съответно с 15.4 и 4.2%. Започнатите други видове сгради са по-малко със 7.8%, докато тяхната РЗП нараства с 6%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 6.2%, докато жилищата в тях са по-малко с 1.9%, а разгънатата им застроена площ - с 10%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП нараства с 21.3%. Започнатите други видове сгради намаляват с 1.6%, а общата им застроена площ - с 29.4%.