30 225 лв. ще получат собствениците на 12 имота - частна собственост, отчуждени за изграждането на автомагистрала "Марица" в участъка Харманли-Любимец.

Имотите са в землището на община Харманли, Хасковска област.

Оценката за определяне пазарната стойност на имотите е изготвена от оценител през октомври м. г. Средствата се осигуряват от Фонд "Републиканска пътна инфраструктура".