25 незаконни обекта по Северното Черноморие и 32 по Южното Черноморие е констатирала проверката на Дирекцията за национален строителен контрол, съобщи радио Варна.

За всички тези строежи са съставени констативни актове, тъй като са изградени в нарушение по протежението на Черноморската плажна ивица.

След фактическото приключване на проверката ще бъде изготвен доклад с направените констатации и предприетите административни действия от страна на Дирекцията.

Разпоредбата на член 5, ал.2 от Предходните и Заключителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие задължава лицата изградили незаконни обекти на територията на морските плажове да премахнат същите, в срок до един месец от влизането в сила на този закон.