Цените на жилищата във Великобритания според Nаtionwide се покачват с 0.9% на месечна и се понижават с 9.3% на годишна база, при очаквания за спад с 0.5% на месечна и с 10.8% на годишна база.

Средната цена на жилище се покачва до 156 442 паунда. От Nationwide коментираха, че ако трендът в движението на цените на жилищата от първото тримесечие се повтори отново и за второто, то на годишна база цените на жилищата може да покажат много малък спад за 2009г.

Цените се покачват с 0.9% спрямо предишните три месеца, когато се понижиха с 0.4% считано от май. Това е първото покачване на показателя на тримесечна база от декември 2007г.

Това са поредните данни, които дават сигнал, че силният спад на жилищният пазар в Обединеното кралство започва да отслабва.

Въпреки това безработицата продължава да се покачва, а изгледът за търсенето и оттам и за цените все още остава неясен.

От Natiowide казаха, че покачването на цените е неочаквано с оглед ниските нива на продажбите и одобрените молби за ипотечни заеми, така че подобрението в жилищния пазар може много бързо да спре, ако започне покачване на лихвите по дългосрочните кредити.