Редица експерти очакват, че икономиките скоро ще достигнат, а някои вече са достигнали своя пик на растеж и следва период на забавяне за тях. Никой не би могъл да каже кога би се появила следващата рецесия.

Разбира се, тя е част от естествения икономически цикъл, но последната остави тежка следа върху глобалната икономика. В своя разработка от CNN Money обаче дават 4 съвета за това как всеки един би могъл да се подготви за следващата такава, независимо кога ще удари тя:

1. Направете си собствен фонд за спешни случаи

Характерното при рецесията е, че тя намалява доходността от инвестициите, води до нестабилност на пазара на труда, а повишенията в позиции и на заплати стават рядкост.

Експерти съветват, че за да се избегне този негативен ефект е нужно човек да изгради собствен фонд, в който да събере сума, необходима да покрие най-важните му разходи за шест месеца. Той би бил добра гаранция, ако човек изгуби работата си и доходите му се свият.

2. Диверсифицирайте инвестициите си

Диверсифицираното портфолио е най-добрият избор за инвеститорите дори в годините на икономически просперитет. По време на криза обаче то е от особена важност.

Диверсифицирането на вложенията ограничава рисковете от големи загуби и след това помага за по-бързото възстановяване. Това означава човек да разпредели парите си както в акции и облигации, така и да ги насочи към други алтернативни активи.

Важното е при участие на фондовата борса да се купуват ценни книжа на компании от различни сектори.

3. Започнете втора работа

Икономическият срив като цяло може да е причина за прекратяването на дейност, както на малки, така и на големи компании. Това означава, че съществува сериозен риск човек да загуби работата си.

Заради това е добре да се подсигури предварително, като започне втора работа на непълен работен ден. По този начин дори да изгуби основния си източник на доходи ще има втори такъв.

4. Ограничете разходите си

Когато доходите намалеят плащането на сметките и покриването на всички задължения става трудно. Решението тук е тези разходи да бъдат намалени осъзнато и възможно най-рано. Това означава, че ако човек плаща голям наем може да помисли да се премести в по-малко жилище, където наемът е по-нисък.