Банката с водещи лихви по депозити на българския пазар - tbi, предлага нова възможност на клиентите си да получат по-висока доходност, като спестяват дигитално. Мобилното приложение на tbi вече има нова функционалност - откриване на срочни депозити в лева и евро за срок от 3 месеца до 3 години, и лихва до 3%.

Клиентите могат да открият депозит през tbi bank app в рамките на няколко секунди, с минимална сума от 1 лев или евро. Процесът е бърз, удобен и сигурен, тъй като спестяванията до 196 хил. лв. са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете. Както при другите услуги за ежедневно банкиране в мобилното приложение на tbi bank, няма такси за откриване, поддържане и закриване на депозит. Единственото условие за вложителите е да изтеглят безплатното мобилно приложение tbi bank app, да открият сметка в приложението и да заявят своята карта neon.

За клиентите, които предпочитат да бъдат обслужвани в офис на банката, tbi предлага до 2.8% лихва по депозити в евро и лева и до 3% за депозити в щатски долари. Всички условия по депозити в tbi са достъпни тук.

"Като банка, ориентирана към клиента, постоянно подобряваме предложенията си за спестяване, за да осигурим на хората по-висока и предвидима доходност в постоянно променящата се среда. Наред с това, с новата функционалност за откриване на депозит в приложението им предлагаме допълнителна гъвкавост и подобрено преживяване - вече могат да управляват спестяванията си от уюта на своя дом или откъдето другаде пожелаят. За да представим на българските потребители най-новите ни спестовни предложения, стартирахме и новата кампания "Раздвижи спестяванията си" - казва Лукас Турса, изпълнителен директор на tbі bank.

Лукас Турса

Източник: tbi bank

Лукас Турса

Сред другите спестовни функционалности, които са достъпни единствено в приложението на tbi bank, са лихва по разплащателната сметка към карта neon в размер на 2.1% за суми до 2 хиляди лева (и 0.15% за суми от 2 хиляди до 196 хиляди лева) и виртуалната "Касичка", която позволява на клиентите да заделят редовно определени от самите тях суми за постигане на различни спестовни цели.

Заради отличните предложения и доверието, все повече българи избират tbi за банка, в която да спестяват - през 2022 г. банката отчете близо 70% ръст на вложителите си.