Кризата явно започва да изчерпва финансовия потенциал на гражданите с по-малки заплати и като че ли все повече от тях посягат на спестяванията си в банките, за да посрещнат ежедневните си плащания.

Такова впечатление създават данните на БНБ за първото полугодие на 2021-а. Те показват, че на тримесечна база и като бройки, и като общ обем на сумите са започнали да намаляват депозитите от всички групи под 10 хил. лева. Там попадат групите до 1000 лева, между 1000 и 2500 лева, между 2500 и 5000 лева и от 5000 до 10 000 лева. Като последните две групи са се присъединила към този негативен списък през второто тримесечие на 2021-а.

За момента не може да се каже дали този спад се дължи на обедняването на тези спестители или на увеличаване на техните разходи поради отварянето на икономиката. Но ако през следващите две тримесечия тази тенденция остане, или се задълбочи с привличането и на депозити от по-високите групи към негативния списък, това ще е индикатор за трайно разширяваща се криза в доходите на населението. Това ще е проблем, тъй като в досега изброените групи се включват над 8 млн. сметки (87% от всички сметки обхванати от тази статистика), по които се съхраняват над 11 млрд. лева.

Тук най-голям спад при депозитите в групата между 1000 и 2500 лева. В нея са съсредоточени над 1 млн. броя спестявания по които общата сума е 1.68 млрд. лева. За второто тримесечие на 2021-а, спрямо края на март, тази група се е свила с 3.7%, а общата сума по нея - с 3.6 процента.

Банковите депозити на богатите граждани също намаляват. Става дума за спестяванията над 500 хил. лева по сметка. При това тук вече можем да говорим за тенденция, защото този процес (с известни колебания) се наблюдава второ поредно тримесечие. През първото депозитите на домакинствата, в които има между 500 хил. и 1 млн. лева се свиха с 2% като бройка и с 1.6% като обща сума на средствата по тях, а през второто тримесечие, спрямо първото, тези намаления са съответно са 0.9% и 0.3 процента.

Така в края на юни 2021-а в тази група попадат 2045 броя депозити, като общата сума по тях е около 1.41 млрд. лева.

Почти същата ситуация има и при депозитите над 1 млн. лева. Там през първото тримесечие има намаление на броя на депозитите с 2.2%, но общата сума по тях се е увеличила с 4.6%, като тук може да става дума за концентрация. Но през второто тримесечие, спрямо март 2021-а, е отчетено намаление и на броя на депозитите с 0.3%, и на сумата по тях - с 3.8 процента. Така в края на юни в групата на банковите спестявания над 1 млн. лева на домакинствата има 1 150 сметки с обща сума по тях в размер на 3.05 млрд. лева. Причините за негативната тенденция при тези две групи може да са различни. От една страна хората с много пари може да са решили да насочат част от спестяванията си в инвестиции, които са по-доходоносни от банковите депозити и сметки. Но прави впечатление, че негативният тренд започва от началото на 2021-а със старта на политическата нестабилност у нас. Поради това не е изключено по-богатите граждани просто да вадят част от парите си от страната ни и да ги насочват към по-спокойни дестинации.

Хората от средната класа обаче продължават да повишават депозитите си в банките. И колкото по-висока е групата по размер на депозитите, толкова по-голямо е увеличението. Най-бавно растат по-малките като обем депозити - тези, в които има от 10 хил. до 20 хил. лева. В края на юни те са 640.6 хил. броя и в тях са събрани общо 8.94 млрд. лева. В сравнение с март 2021- те са се увеличили с 0.7% като бройка и с 0.9% като обща сума. В сравнение с юни 2020-а тези ръстове са съответно 8.1% и 8.4 процента. Тази група депозити е важна, защото е една от на-големите в този сегмент, тъй като в нея са концентрирани близо 14% от общия обем на спестяванията на домакинствата в банковия сектор, който е близо 63.9 млрд. лева.

Другите две важни групи са тези на депозитите между 50 хил. и 100 хил. лева и между 100 хил. и 200 хил. лева. В тях се съхраняват общо над 20 млрд. лева, разпределени в над 226.5 хил. броя сметки на домакинства. Отчетения ръст за второ тримесечие е между 2.7% и 3.4% за броя сметки при отделните групи и между 2.4% и 3.1% за общия размер на сумите в двете групи.

Най-бързо се увеличава броя на депозитите и общата сума по тях в групата със спестявания между 200 хил. и 500 хил. лева. В нея има близо 15 хил. депозита в които са концентрирани 4.23 млрд. лева. В тази група на тримесечна база броя на сметките расте с 6.1%, а на общата сума по тях - с 7.2 процента.

И накрая е важно да се уточни, че в цялата тази статистика са включени парите не само на гражданите, но и на самостоятелни предприемачи като едноличните търговци например, както и на нетърговските организации обслужващи домакинствата.