Живеем в свят на рекордно ниски и дори отрицателни лихви в Европа. Не по-различна е ситуацията и у нас, където най-добрите лихви по депозити, откриваме при нива от едва 0.8-0.9% на година.

Да държате целите си спестявания в банкови депозити, определено не е оправдано. Разбира се, депозитите може и да са един не лош вариант за част от спестяванията Ви, в среда на глобална геополитическа несигурност. На тях обаче, по-скоро трябва да гледате, като на застраховка, отколкото като на средство, което да носи прираст на капитал.

Например, въз основа на текущите ниски нива на лихвите по депозитите, ако имаме 10 000 лева спестявания и ги вложите в банков депозит, то след десет години Вашите спестявания ще са нараснали до едва около 11 000 лева.

Истинският проблем на депозантите обаче, не са ниските лихви, а инфлацията. Инфлацията е феноменът, който на практика изяжда покупателната сила на парите Ви. Най-грубо казано, инфлацията прави така, че 10 000 лева днес да купуват повече стоки и услуги, отколкото 10 000 лева след една, или след десет години.

А инфлацията у нас, вече гони 3%. При нива на лихвите по депозитите от под 1%, тази инфлация означава, че Вашите спестявания на практика не само, че няма да се увеличават, но дори ще губят от покупателната си способност.

Тоест, ако решите да държите целите си спестявания в банката, може би е далеч по-удачно да направите планираните си по-значителни покупки сега. Защото шансът след една година стоките, които планирате да си купите да са поскъпнали с повече, отколкото сте получили от депозита си, е много голям.

Какво е решението?

Ако нямате планирани по-значителни покупки, то решението е - инвестиции на финансовите пазари.

Необходимо е да търсите инвестиции, които най-малкото Ви предпазват от инфлацията в дългосрочен план. По този начин, ще се предпазите от загуба на покупателна способност на Вашите спестявания.

Ако искате спестяванията Ви да растат, в реално изражение обаче, доходността на Вашата инвестиция трябва да е над тази на инфлацията. А инвестициите на фондовите пазари, са доказали, че са един от малкото активи (в дългосрочен план и на база на историческите данни), които се представят далеч по-добре от инфлацията.

Разбира се, трябва да сте напълно наясно, че по-високата доходност от инвестиции, напълно логично върви и с по-висок риск. Ето защо, всеки сам за себе си, трябва да определи не само размера на доходността, която иска до постигне, но и размера на риска, който е склонен да поеме и да осъзнае връзката между двете.

И сега на темата - как експертите препоръчват да инвестирате на финансовите пазари?

Насочване на спестяванията към фондове, инвестиращи в акции (в дългосрочен аспект)

Акциите са огледалото на бизнеса. Те въплъщават в себе си просперитета на компаниите в световен мащаб. Ако имате 10 000 лева, можете да ги инвестирате във фондове в глобални акции дългосрочно (например, с хоризонт от 20 години напред във времето).

За постигане на успех от подобна инвестиция обаче е нужна дисциплина. Веднъж инвестирани, тези пари не трябва да се "пипат". Не бива да си позволявате да ги ползвате за оборотни нужди. Разбира се, нужна е много силна воля, за да оставим сума с този размер непокътната във времето, без да я използваме.

И все пак... Имайте в предвид следното. Историческото представяне на световните пазари на акции показва среден ръст на индексите от близо 10% на годин, а за един по-дълъг период между 1980 и 2010 година (по данни на Raymond James).

Парите ви ще загубят три-четвърти от стойността си след 40 години! (ако бездействат)

Ако разгледаме развитието на американския индекс S&P 500, който включва в себе си близо 50% от капитализацията на всички компании по света, ще видим, че за периода 1970 - 2014 година неговото движение е преминавало както през възходи, така и през кризисни ситуации.

Въпреки различните икономически събития обаче, най-слабите случайно избрани 20 поредни години, са носили на инвеститорите среден годишен доход от 8%.

Или ако инвестирате в акции с хоризонт от 20-30 години напред, много е вероятно вашите спестявания да носят добра доходност, без значение каква криза ще настъпи в рамките на този период.

Инвестиране в независим от икономическата среда фонд

Инвестирането в независими от икономическата среда фондове дава висока абсолютна положителна доходност, близка до дългосрочната от инвестиции в акции.

Разликата на този тип фондове е че рискът, който инвеститорът поема в посока на обезценяване на спестяванията му за кратко време, е обикновено около два пъти по-нисък, от този на обикновените фондове в акции.

Това значи, че и криза като тази от 2008 година, няма да доведе до загуба на половината ви средства, а дори напротив - възможно е дори да излезете на положителна територия. Едно от най-важните неща в тези фондове е, че те се борят за запазване на капитала в несигурни времена.

Инвестирайки в такива фондове, вие може и да не пострадате от пазарите дори тогава, когато ситуацията е критична за бизнеса в световен план. Ако имате 10 000 лв. и ги инвестирате в такъв фонд, не е нужно да сте дългосрочни за цели 10-20 години напред във времето.

Обикновено повечето фондове, които са независими от икономическата среда, имат за цел да върнат положителна доходност на инвеститора на всеки 3-5 години, без значение дали този период е съдържал в себе си кризисни ситуации.

Любопитното тук е, че през последните 8 години парите, които са инвестирани в такъв тип фондове (независимо дали от обикновения инвеститор с нормална работа или от бизнес организации), растат в пъти по-бързо, спрямо традиционните инвестиционни възможности - взаимните фондове.

Както знаете обаче, не е добре да "слагате всички яйца в една кошница". Дори да намерите такъв фонд, който има добро историческо представяне, имайте предвид, че той може да бъде само част от портфейла ви, а не убежище на всичките ви пари. Всеки фонд, който се бори за висока доходност, носи риск.

А неутралните спрямо пазарната среда фондове разчитат най-вече на изключително опитен професионалист, който успява да се възползва както от бурно развиващите се компании в дадена индустрия, така и лошото представяне на техни конкуренти.

Фондове, инвестиращи във всички видове световни активи

Мулти-асет фонд е такъв фонд, в който има всички видове активи (акции, имоти, облигации, суровини, депозити, кеш).

Удобството на този тип фондове е, че не губите време сами да структурите портфейл от много на брой различни фондове, а професионалисти с години опит правят готови решения, от които можете да изберете, спрямо това колко рисково настроени сте.

Крайният резултат за инвеститора е 1 продукт, който е разпределил риска в цял свят и всички активи. Мулти-асет фондовете обикновено се характеризират с по-ниски колебания на инвестицията ви в посока надолу, спрямо акциите, най-вече защото цените на различните класове активи не се движат в една посока (например, понякога можем да станем свидетели на това как суровините покачват цените си, когато световните акции падат).

На практика, за да изгубим всичките си пари, инвестирани в подобен фонд, трябва да се занулят едновременно цените на природните ресурси, на акциите, на облигациите, на валутите, на имотите и земите. А както сами се досещате, шансът да се случи това едновременно, не е особено голям.

Пред инвеститорите стоят няколко основни въпроса. Кой мулти-асет фонд е по-подходящ за тях - по-агресивен или по-консервативен? Колко процента от капитала си да вложат в рискови активи (каквито са акциите, суровините, имотите и земите) и колко процента да инвестират в нискорискови активи (като облигации, депозити, консервативни фондове)?

В повечето случаи, главният определящ аргумент за това какъв риск да поемем е възрастта на инвеститора. Колкото по-млади сте, толкова повече риск можете да си позволите да поемете. И обратно - с възрастта толерантността ви към риск трябва да намалява.

Това са поне 3 стратегии, които днешният инвеститор може да има предвид, когато се запита по какъв начин да инвестира, за да може от една страна да се защити от риск, а от друга, средствата му да се капитализират с по-високи от инфлацията темпове.

Разбира се, има и много други варианти, които могат да се окажат успешни...

При всички положения е добре портфейлът Ви да е добре диверсифициран. За съжаление, това може да е доста трудна задача за инвеститорите, особено за тези с по-малък опит.

Дори различни класове активи, стават все по-свързани помежду си през последните години. Например, златото се смята за традиционен "хеджиращ инструмент" в моменти на геополитическа несигурност, или спад на фондовите пазари. През февруари обаче, когато световните борсови индекси отбелязаха спадове от по над 10%, златото не успя да регистрира очаквания от него ръст. По този начин до голяма степен разклати статута си на "спасителен актив".

Няма как да не отбележим и голямото тегло на някои компании във водещите индекси. Например акциите на Apple съставляват над 11% от теглото на технологичния Nasdaq 100, както и близо 4% от теглото на широкия щатски индекс S&P 500.

Ако се добавят и теглата на още няколко мега-компании, то индексите стават изключително зависими от тях. Или казано по друг начин, инвеститорите могат и да не диверсифицират особено добре портфейлите си, само гледайки към индексите, или пасивни индексни фондове, базирани върху тях.

Иначи имотите, суровините и облигациит, могат да са добро средство да диверсифицирате портфейла си и да се застраховате в известна степен срещу пазарни рискове.