Националната агенция за приходите (НАП) стартира кампания спрямо лица, лизингополучатели на леки автомобили, съобщиха от приходната агенция.

В хода на кампанията ще се извърши анализ на вида на леките автомобили, предоставени на лизинг, размера на заплатените лизингови вноски от страна на лизингополучателите и съответно съпоставянето им с декларираните от тях доходи.

Заедно с тези мерки, НАП ще продължи наблюдението на лица, закупили автомобили от висок ценови клас, допълват от приходната агенция. При установени несъответствия между декларираните доходи и направените разходи, ще бъдат възложени контролни производства.

Обичайно при извършване на проверки и ревизии за съответствие на имущество и доходи, данъчните оценяват цялото налично имущество на домакинството - имоти в страната и чужбина, превозни средства, банкови влогове, издръжка на живота, включително екскурзии в чужбина, като извършените разходи се съпоставят с официално декларираните доходи, обясняват от НАП.

НАП: В складовете на 11 600 фирми "залежава"  стока за над 9 млрд. лева

НАП: В складовете на 11 600 фирми "залежава" стока за над 9 млрд. лева

При установени несъответствия, ще започнат проверки и ревизии от НАП

Ако действителната стойност на имуществото надвишава доходите, недекларираната разлика се облага с данъци и осигуровки за последните 5 години заедно с лихвите. А когато има и данни за данъчни или осигурителни престъпления, НАП сезира прокуратурата за започване на наказателно производство.