Личните спестявания на заможните българи в банките се повишават с наистина забележителни темпове. Според статистиката на БНБ към края на март 2021-а, за една година на 2021-а годината депозитите на населението между 200 хил. и 500 хил. лева са се увеличили и като обща сума и като брой с над 22 процента. Тези в които има между 500 хил. и 1 млн. лева са се покачили като брой и като обща сума с над 14%, а депозитите на граждани с над 1 млн. лева са нараснали с 22.5% като брой и с 34.8% като обща сума. Тези милионерски спестявания са общо 1 154 броя, а в тях в края на март 2021-а се съхраняват близо 3.17 млрд. лева. Коректно е обаче да отбележим, че за първото тримесечие на 2021-а при депозитите над 500 хил. лева има известен спад.

При всички останали групи спестявания на гражданите над 2500 лева също има годишен и тримесечен ръст, като при депозитите над 20 хил. лева годишният ръст е двуцифрен и при отделните групи депозити се движи между 10.8% и 13.4 процента. Траен спад - и тримесечен и годишен има при депозитите на гражданите до 2500 лева.

БНБ отбелязва, че в края на първото тримесечие на 2021 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.302 млн., като намалява на годишна база с 1.6%. Размерът на тези депозити в края на март 2021 г. нараства на годишна база с 12% и достига 62.852 млрд. лева. В края на март 2021 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.7%, а размерът им нараства с 3.0%. Към края на март 2021 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 16.8 процента.

Що се отнася до фирмите БНБ посочва, че в края на март 2021 г. Депозитите са 589 хил. броя, което представлява ръст от 0.5% спрямо края на същия месец на 2020 г. В края на първото тримесечие на 2021 г. размерът на тези депозити е 29.971 млрд. лева като на годишна база той нараства с 16.1%. Спрямо края на декември 2020 г. броят им се повишава с 0.3%, а размерът им - с 2.4%. Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (25.4%), Преработваща промишленост (15%) и Строителство (10.3%). Към края на март 2021 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 52.9%.

Впрочем секторите са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети , Преработваща промишленост и Строителство са отчели и най-добри резултати при кредитите. Според БНБ заемите за сектор Нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2021 година са 141 хил. броя, като спадат на годишна база с 5.2%. Размерът на тези кредити е 36.128 млрд. лева, което представлява нарастване с 2.7% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 1.1%, а размерът им - с 0.3%.

"Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (26.3%), Преработваща промишленост (22.2%) и Операции с недвижими имоти (10.9%)", пише Централната ни банка.

При гражданите в края на март 2021 г. броят на кредитите намалява на годишна база с 5.8%, като достига 2.769 млн. броя. Размерът им нараства с 7.1%, като достига 26.085 млрд. лева. В края на март 2021 г. в сравнение с края на декември 2020 г. броят на тези кредити намалява с 0.1%, а размерът им се увеличава с 2.3%. Към края на март 2021 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 22.1%.