Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за април 2017 г. е 825,92 лева.

Средномесечният осигурителен доход за периода от 01.05.2016 г. до 30.04.2017 г. е 785,68 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.