Ваучерите за храна остават едно от най-популярните средства за борба с инфлацията, която продължава да бъде висока през първите три месеца на 2023 г., особено при хранителните стоки. В края на миналата година НСИ отчете рекорден ръст на храните от 26% за декември на годишна база. Работодателите се опитват да компенсират поне част от тази инфлация с рекордно увеличение както на основните възнаграждения (по различни данни до 18%), така и на допълнителните придобивки към заплатите на своите работници.

През март 2022 г. максималната сума за ваучери за храна, освободена от данъци и осигуровки, беше увеличена от 80 на 200 лв. месечно на работещ, а глобалната квота за ваучери за храна нарасна до 1 млрд. лв. След това увеличение, по данни на Асоциацията на операторите на ваучери за храна, броят на служителите, получаващи ваучери, надминава 650 хил. души месечно, което е с повече от 1/3 в сравнение с 2021 г. Редица нови работодатели започнаха да предоставят тази придобивка, много от тях малки и средни предприятия, а други увеличиха месечната сума, която служителите им получават, казват от АОВХ.

Над 650 хил. служители получават средно по 150 лв. ваучери за храна от работодателите

Над 650 хил. служители получават средно по 150 лв. ваучери за храна от работодателите

Това сочат данни на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България

С промени от декември 2022 г. в Закона за корпоративното подоходно облагане тази временна мярка стана постоянна разпоредба в закона и работодателите могат да са спокойни, че данъчното облекчение ще продължи да е в размер на до 200 лв. месечно на работещ и през тази година.

По данни на пазара заплатите в България са се увеличили в почти всички сектори през последната година, а приходите в НАП от осигурителни вноски към 17 март надвишават 2,7 млрд. лв., което е с над 425 млн. лв. или 18,5% повече спрямо същия период на миналата година. Това значително увеличение на приходите от осигуровки е само едно от доказателствата, че ваучерите за храна се предоставят в допълнение, а не за сметка на увеличението на заплатите. В допълнение на заплатите, работодателите увеличават ваучерите за храна и останалите допълнителни придобивки на работниците, за да запазят покупателната им способност.

България е последната държава в ЕС без електронни ваучери за храна

България е последната държава в ЕС без електронни ваучери за храна

Повече от половината от фирмите, които дават ваучери, са малки и средни предприятия с под 50 служители

Редица икономически проучвания сочат, че ваучерите за храна водят до изсветляване на доходите на работещите, както и на потреблението. Според последното проучване на Европейската комисия делът на сивата икономика в България се е увеличил до 32% през последната една година, което остава най-високото ниво в ЕС.