Финансовите експерти често съветват да заделяте 10% от текущия си доход за подсигуряване на спокойни старини.

Този процент обаче може и да не ви е достатъчен, за да достигнете до желаната цел...

Има две широкоразпространени правила, които финансистите използват относно това как трябва да пестите, за да си осигурите нормален живот след 65-годишна възраст.

Първото е правилото "20". Според него за всеки долар разход, необходим ви за пенсиониране, трябва да се спестят по 20 долара. Или да кажем, че работите за среден годишен доход от 15 000 лева. За да запазите стандарта си същия, ще имате нужда от спестени 300 000 лева.

Това означава, че ако пестите 10% от годишния си доход или 1 500 лева, то след 40 години ще имате 282 000 лева. Условието ще бъде запазено, ако започнете да пестите от 25-годишна възрас, при норма на възвръщаемост от 6.5%.

Според друго популярно правило е това на четирите процента. При него всяка година от пенсионните спестявания се теглят по 4% от тях, след като човек е напуснал работа. Така средствата трябва да стигнат до края на живота ви.

Да кажем, че искате да заместите 80% от дохода си преди пенсиониране. В нашия случай този процент възлиза на 12 000 лева (осемдесет процента от 15 000 лева). За да бъде тази сума 4%, то трябва да имате спестени 300 000 лева.

Каква обаче е реалността на практика?

Хората рядко започват да пестят за пенсиониране, докато са млади, като мислят за по-наложителни, според тях, текущи нужди. Това включва покупката на имот, отглеждането на деца и спестяване за тяхното образование.

Мнозинството започват да се замислят и да пестят за пенсиониране обикновено след навършване на 35-годишна възраст, а често дори и след 40-те.

Това прави обаче необходимо да заделят далеч над 10%. Например, ако започнат да пестят на 35-годишна възраст, то за да достигнат посочената сума от 300 000 лева, те трябва да заделят по 3 473 лева на година, при норма на възвръщаемост от 6.5%, което е над 20% от дохода им в разглеждания случай при доход от 15 000 лева.

Ако се сетят да пестят след като навършат 40 години пък, ще трябва да отделят по 5 094 лева на година, или над 30% от дохода си.

В допълнение трябва да разгледаме и фактора с доходността. При едно лошо стечение на обстоятелствата и по-малка от посочената в размер на 6.5% годишна доходност, заделяне на 10% от дохода, става крайно недостатъчен, дори и ако започнете да пестите на 25 годишна възраст.