• Изграждането на ново оптично трасе между Атина и Солун ще започне през септември тази година и ще завърши до края на 2025 г.
  • То ще позволи Гърция да се свърже с точките на присъствие на United Group в София и Белград и, пресичайки целия Балкански полуостров, ще достигне до основни хъбове в Западна Европа.
  • Опорната оптична мрежа на United Group ще бъде допълнително надградена от този мащабен проект, който ще обслужва трафика от крайните потребители и големи бизнес клиенти в региона.
  • Търговската дейност по този проект ще се управлява от UGI Wholesale - новото бизнес звено на United Group, което отговаря за продажбите на едро на телекомуникационни услуги в United Group.

United Group, водещият доставчик на телекомуникационни и медийни услуги в Югоизточна Европа, обяви нов мащабен инфраструктурен проект - изграждане на ново оптично трасе между Атина и Солун, който ще бъде част от по-голяма регионална инфраструктура, целяща да подобри опорната оптична мрежа на United Group в Югоизточна Европа.

Изграждането на новото оптично трасе ще започне през септември 2024 г. и ще завърши до края на 2025 г. Дейностите по изграждането в Гърция ще се реализират от United Fiber, дъщерното дружество на United Group, което е вторият по големина доставчик на високоскоростна отична мрежа (FTTH) в страната. Този проект е част от по-мащабна стратегия на United Group за допълнително разрастване и надграждане на портфолиото от кабелни инфраструктурни активи.

Новият наземен кабел Атина - Солун ще осигури нови 548 километра оптична мрежа, преминавайки през 8 ключови града в Гърция: Атина, Солун, Волос, Ламия, Лариса, Ливадея, Катерини и Тива.

От Солун, новото трасе ще свързва София и Белград и, пресичайки целия Балкански регион, ще достига до основните хъбове в Западна Европа през Любляна.

Новият наземен кабел ще подобри и подсили съществуващата оптична мрежа в посока изток към Турция и Близкия изток, ще даде повече възможности за съществуващите оптични кабелни връзки с България. На запад и юг, новият маршрут ще бъде част от съществуващата опорна инфраструктура, свързваща Атина със съществуващите подводни кабели към Италия и о. Крит.

Търговските дейности по този проект ще се управляват от UGI. Новото бизнес звено на United Group отговаря за продажбите на едро на телекомуникационни услуги във всички бизнес дейности на United Group, като предлага най-съвременни телекомуникационни услуги, включително гласови услуги, роуминг и пренос на данни до всички европейски хъбове, партнирайки с всички големи международни оператори и технологични компании.

Паоло Фичини, главен изпълнителен директор на UGI:

"С изграждането на това напълно ново оптично трасе, United Group демонстрира ясно своя ангажимент да се превърне в Групата с най-голямата оптична мрежа в Югоизточна Европа, повишавайки конкурентоспособността, създавайки нови инвестиционни възможности и ускорявайки дигиталната трансформация на всички участващи страни. Проектът ще отговори на нарастващото търсене в резултат на значителните инвестиции в нови центрове за данни в региона, както и на нови подводни кабели на южната граница в Гърция."

Чрез този мащабен инфраструктурен проект United Group демонстрира ясно своя ангажимент да се превърне в Групата с най-мащабната оптична мрежа в Югоизточна Европа - регион с уникална локация, кръстопът между Изтока и Запада. Той ще допринесе за повишаването на конкурентоспособността на цялата област, създаването на нови инвестиционни възможности и ускоряването на цифровата трансформация на всички участващи страни.