Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври са 473.3 хиляди, или с 4.1% над регистрираните през същия месец на 2018 година, показват данните на Националния статистически институт.

Увеличение в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Сърбия - с 12.1%, Турция - с 9.0%, Република Северна Македония - с 5.3%, Германия - с 4.7%, Австрия - с 4.1%, Румъния - с 3.7%, Гърция - с 0.2%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Унгария - с 9.0%, Франция - с 4.6%, Италия - с 1.5%, Белгия - с 0.6%, и други.

Най-голям дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.0%, следвани от тези със служебна цел - 28.7%, и с цел почивка и екскурзия - 27.3%.

Най-посещавани страни от български граждани по цел на пътуването през октомври 2019 г.

Снимка 454727

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени до: Турция - 115.9 хил., Гърция - 100.4 хил., Сърбия - 36.5 хил., Румъния - 34.9 хил., Република Северна Македония - 26.6 хил., Германия - 26.6 хил., Австрия - 16.6 хил., Обединеното кралство - 16.3 хил., Италия - 15.1 хил., Испания - 12.6 хиляди.

Посещенията на чужденци в България през октомври са 766.4 хил., или с 3.7% повече в сравнение с октомври 2018 година. Транзитните преминавания през страната са 28.8% (220.4 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Посещения на чужденци в България по месеци

Снимка 454728

От общия брой чужденци, посетили България през октомври, делът на гражданите от Европейския съюз е 52.2%, или с 2.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаляват посещенията на граждани от Полша - с 32.7%, Италия - с 19.7%, Нидерландия - с 11.7%, Белгия - с 10.9%, Германия - със 7.1%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 10.2%, Австрия - с 8.2%, Гърция - с 3.2%, Румъния - с 1.5%, и други.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" нарастват с 9.8%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция - със 17.8%.

През октомври 2019 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 45.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.8%, и със служебна цел - 18.8%.

Най-много посещения в България през октомври 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 144.8 хил., Турция - 125.8 хил., Гърция - 99.7 хил., Република Северна Македония - 57.9 хил., Сърбия - 53.9 хил., Германия - 39.1 хил., Украйна - 27.1 хил., Обединеното кралство - 21.3 хил., Израел - 14.8 хил., Полша - 13.6 хиляди.