Предвид, че предприемачите са в центъра на пазарната система, един свят без тях - или с твърде малко от тях - ще е доста мрачен, пише Раушан Грос в нова статия. Ако липсват такива, няма да виждаме почти никакви нови продукти, изключително оскъден брой иновации и почти никакво повишаване на стандарта на живот.

Ако нямаше предприемачи, все още щяхме да използваме архаична технология и услуги. Потребителят не би имал очаквания редовно да открива нови и подобрени продукти. Нововъведенията може да съществуват в научния смисъл, но ползите от тях едва ли ще достигат до пазарите, защото няма да има кой да се опитва да ги направи доходоносни.

Не бива да забравяме, че нашият свят е изграден от предприемачи. Повечето от нещата, които използваме ежедневно, са заченати в умовете им и са създадени, благодарение на тяхната енергия и капитал. Те са хората, които са мислили за нуждите на потребителите и които са създали продукти, с които да ги посрещнат.

Да разгледаме няколко конкретни примера.

Пастите и четката за зъби са изобретени от Уилям Колгейт; асансьорът е дело на Илайша Отис; въртящата се печатна преса е създадена от Ричард Марч Хоу. Лаптопът или смартфонът, на които четете тази статия, са резултат от работата на цяла плеяда други предприемачи.

Сутрешното ви кафе достига до вас благодарение на цяла дълга верига на доставките, еманацията на която е удобно разположеното кафене, което го приготвя в чаши, които са удобни за носене. Хората, правещи живота ни по-удобен, са инвестирали от себе си, разбира се, за да получат печалба.

Списъкът на продуктите и услугите, с които предприемачите подобряват живота ни, може да бъде удължен значително. Важното е, че без тях само базисните потребности ще бъдат задоволявани на пазарите. На практика, за разлика от сега, потребителите няма да имат право на глас по отношение на продуктите и услугите. Ако това не беше така, все още щяхме да използваме шайбачни телефони.

Освен това, компаниите едва ли щяха да съществуват в мащабите, в които ги виждаме днес. Все пак тях ги има, за да могат да позволят именно на предприемачите да създават иновации.

А как изобщо работят компаниите днес? Пазарната обратна връзка от потребителите, идваща под формата на реализирани печалби или натрупани загуби, им помага да произвеждат продукти и да доставя услуги, които потребителите искат. Това е основополагащият процес, върху който се основават пазарите. Както пише нобеловият лауреат по икономика Фридрих Хайек: "Пазарният процес е откритие чрез проба и грешка."

Въпреки че пазарът действа на много прост принцип, мнозина го приемат за даденост, но последиците от лиспата му всъщност ще са много тежки. Например ако Great Atlantic and Pacific Tea Company не беше основала първите супермаркети, много от продуктите и услугите, до които в момента имаме достъп, просто нямаше да съществуват. Товва включва купоните, доставките до домовете и дори касите на самообслужване.

Виждаме сходни примери в огромен брой индустрии. Продуктите, услугите и иновациите, които съществуват, не са се появили магически. Те са резултат от десетилетия, ако не и векове, на предприемачески дейности, които надграждат над предишните и увеличават избора за потребителите.