През третото тримесечие на т.г. 1 733,9 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания с лични и професионални цели. Преобладаващата част от тях - 75,6%, са пътували само в страната, 20,5% - само в чужбина, а 3,9% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява със 7,9%, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Структура на туристическите пътувания по цели в страната и чужбина през третото тримесечие на 2019 г.

Снимка 453820

През третото тримесечие на 2019 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 790 хил., или 45,5% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 15 - 24 години - 78,2% от пътувалите в тази възрастова група.

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 65 и повече навършени години е най-голям - 23,9% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания както в страната (65,1%), така и в чужбина (79,9%) са били с цел "почивка и екскурзия".

През третото тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 931,6 хил., или 84,2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91,7%, а на тези в чужбина - 54,6%.

Структура на разходите при туристическите пътувания в страната и чужбина през третото тримесечие на 2019 г.

Снимка 453821

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 44,5%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 30,1%.

През третото тримесечие на тази година средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 368,37 лв. в страната и 655,18 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 178,80 лв. в страната и 1 200,63 лв. в чужбина.