Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2018 г. са 728.9 хиляди или с 11.6% над регистрираните през същия месец на 2017 година.

Увеличение на пътуванията е отчетено към: Италия - с 29.4%, Белгия - с 25.1%, Сърбия - с 22.0%, Испания - с 19.9%, бившата югославска република Македония - със 17.9%, Турция - с 14.2%, Австрия - с 11.4%, Румъния - с 10.8%, Гърция - с 10.5%, Обединеното кралство - със 7.5%, Германия - с 6.3%, показват данните на Националния статистически институт.

Най-голям дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 38.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 34.3%, и пътуванията със служебна цел - 27.1%.

През май най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 184.2 хил., Турция - 147.4 хил., Румъния - 58.1 хил., бившата югославска република Македония - 45.1 хил., Сърбия - 44.8 хил., Германия - 43.3 хил., Италия - 28.9 хил., Австрия - 26.0 хил., Обединеното кралство - 20.0 хил., Испания - 19.8 хиляди.

Посещенията на чужденци в България през май 938.6 хиляди или с 8.4% повече в сравнение с май миналата година. Регистрирано е увеличение при посещенията със служебна цел - с 23.5%, и с цел почивка и екскурзия - с 14.8%, докато тези с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) намаляват с 2.4%. Транзитните преминавания през страната са 23.9% (224.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през май, делът на гражданите от Европейския съюз е 63.7%, или с 8.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - със 7%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 21.7%. Преобладава делът на посещенията с други цели - 41.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 39.0%, и със служебна цел - 19.6%.

Най-много посещения в България през май са реализирали гражданите от: Румъния - 263.1 хил., Турция - 101.4 хил., Гърция - 100.7 хил., Германия - 68.8 хил., Сърбия - 48.8 хил., бившата югославска република Македония - 47.7 хил., Обединеното кралство - 28.9 хил., Руската федерация - 26.3 хил., Украйна - 24.8 хил., Полша - 21.8 хиляди.