Според данните на Националния статистически институт пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. или с 26.2% над регистрираните през април 2015 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Германия - с 60.8%, Гърция - с 58.3%, Австрия - с 38.0%, Испания - с 27.8%, Италия - с 27.7%, Румъния - с 24.2%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Полша - с 2.5%, Обединеното кралство - с 2.1%, и други. 

През април 2016 г. посещенията на чужденци в България са 558.1 хил., или с 11.1% над нивото от април 2015 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 41.5%, и със служебна цел - с 29.7%, докато тези с други цели намаляват с 16.1%. 

От общия брой чужденци, посетили България през април 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 55.7%, или с 13.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Гърция - с 41.8%, Испания - с 22.8%, Франция - с 15.9%, Нидерландия - с 15.9%, Обединеното кралство - с 6.8%, Румъния - с 4.4%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария - с 8.2%, Белгия - със 7.3%, Германия - с 1.4%, Италия - с 0.4%, и други. 

Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 9.2%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 21.5%.