Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2019 г. са 529.3 хил., или с 10.6% над регистрираните през същия месец година по-рано, показват данните на Националния статистически институт.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Сърбия - с 28.6%, Румъния - с 16.5%, Турция - с 15.9%, Германия - с 12.9%, Република Северна Македония - с 8.2%, Гърция - с 2.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Франция - с 6.3%, Швеция - с 4.3%, Словения - с 2.4%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.1%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 28.5%, и със служебна цел - 23.4%.

Най-посещавани страни от български граждани по цел на пътуването през декември 2019 г.

Снимка 463790

Източник: нси

През декември 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 130.1 хил., Гърция - 91.3 хил., Германия - 46.6 хил., Сърбия - 46.4 хил., Румъния - 39.9 хил., Република Северна Македония - 35.5 хил., Италия - 18.1 хил., Австрия - 17.7 хил., Обединеното кралство - 12.1 хил., Испания - 11.8 хиляди.

Посещенията на чужденци в България през последния месец на миналата година са 673,4 хил., или с 8.6% повече в сравнение с декември 2018 година. Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 9.9%, "служебна" - с 8.0%, и "почивка и екскурзия" - със 7.3%. Транзитните преминавания през страната са 28.8% (194.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили страната през декември, делът на гражданите от Европейския съюз е 55.4%, или с 6.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 37.3%, Италия - с 13.9%, Австрия - с 11.5%, Гърция - с 5.7%, Румъния - с 4.9%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Чешката република - с 14.4%, Словакия - с 10.5%, Белгия - с 6.1%, Германия - с 2.1%, и други.

Най-много посещения в България по страни и цел през декември 2019 г.

Снимка 463796

Източник: нси

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" нарастват с 11.9%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция - с 19.3%.

През декември 2019 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 46.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 34.9%, и със служебна цел - 18.2%.

Най-много посещения в България през декември 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 143.5 хил., Турция - 112.6 хил., Гърция - 111.0 хил., Сърбия - 48.4 хил., Република Северна Македония - 47.4 хил., Германия - 22.9 хил., Обединеното кралство - 20.9 хил., Украйна - 18.9 хил., Италия - 13.0 хил., Израел - 11.1 хиляди.