За месец ноември средната цена на електроенергията е 408 лева на мегаватчас, а за сравнение през август е била 218 лева. Сега повечето предприятия работят на загуба, с поръчки за изпълнение, сключени на по-ниски цени, които обаче трябва да се изпълнят. Това заяви Ивайло Найденов, който е изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните и енергийни консуматори (БФИЕК) в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria ON AIR.

По думите на експерта предприятията са изправени пред дилема дали да прекратят поръчките и да загубят пазарни позиции, или да работят на загуба при високите цени на енергия.

"Някои предприятия не могат да си осигурят енергия за ден напред и са принудени да си търсят тази електроенергия в сегмента в рамките на деня. Там борбата е за гарантиране на необходимите количества, а не толкова до цената", заяви той.

По думите му все пак у нас няма дефицит на електроенергия, а недостатъчно предлагане на търговски продукти. "В България имаме огромен излишък. Ние сме една от малкото страни в ЕС, в която има излишък и 45% от производството се изнася", заяви експертът.

Можем ли да резервираме евтина електроенергия за страната?

Според Найденов, след като сме част от общоевропейския пазар, не можем да разделим пазара на сегменти - само за вътрешния пазар и за износ, тъй като това би било в нарушение на правилата на ЕС.

"Има други възможности, ако в сегмента за дълги договори се даде достатъчно количества и за нашата индустрия и за износителите и ние да се състезавам за достатъчно количества енергия, за да не изпадаме в пазарен дефицит в този сегмент".

В момента тече процеса по разплащане по мярката за 110 лева помощ за мегаватчас за октомври и за ноември.

"Важно е тази компенсация да продължи за декември и предложението на работодателските организации е тя да бъде в размер на 75% от разликата между действителната пазарна цена и прогнозната пазарна цена, която е изчислила КЕВР. Това е спешно и наложително", заяви Найденов.

"Друга важна мярка за облекчаване в средносрочен план предприятията е т.нар. отрицателна цена задължение към обществото. Тя се заплаща от всички български потребители на регулиран и свободен пазар - за граждани е включена като компонент от цената, а за всички останали се заплаща като добавка. С тази цена се покриват разликите между пазарната цена и всички преференциални договори, които имаме".

"И законодателно може да се мисли как да се балансира пазара, така че да няма такъв дефицит на предлагане на пазарен сегмент. На практика, в момента ние нямаме пазар на дълги договори. Би могло да се помисли нормативно, когато липсва ликвидност, как може да се осигури тя."

По отношение на цените на газа, нашата цена на газта е около 50% по-ниска от европейската. На фона на Европа сме с конкурентна цена, но не можем да се конкурираме със САЩ например.