Дупката между бедното и богатото население в Щатите става все по-голяма. Между 2010 и 2015 година разликата в годишните доходи между 20% от най-състоятелните американци и 20% от най-бедното население е нараснала от 29 200 долара до 189 600 долара, показват изчисления на Bloomberg.

Успоредно с това обаче става ясно, че компютрите и роботите вършат все повече неща, като изместват ниско квалифицираните работници. В същото време развитието на новите технологии стимулира продуктивността на квалифицирания персонал, което задълбочава разликата в заплащането.

"Развитието на технологиите все повече заменя ниско и средноквалифицираните служители, като в същото време подпомага висококвалифицираните такива", коментира Чад Спарбър от Колгейтския университет.

Според прогнозите тази тенденция ще се запази. Около 38% от работните места в Щатите ще бъдат поставени под висок риск от автоматизация през 2030-а, показва изследване на PwC.

Най-застрашените индустрии включват търговията, транспорта и производството. Освен това най-висок е рискът за ниско образованите служители.