Общо 14 479 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2006 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, показва статистиката на КФН.

Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд през третото тримесечие на 2006 г. е 5367 хил.лв.

За периода 01.01.2006 г. - 30.09.2006 г. осигурените лица, възползвали се от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и да прехвърлят средства от индивидуалните си партиди, са общо 45 467 броя.

Общата сума на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд от началото на 2006 г. е 17 895 хил. лв. В сравнение с деветмесечието на миналата година лицата, променили участието си, намаляват със 17,40 на сто, а размерът на прехвърлените средства спада с 8,91 на сто.

Във връзка с протеклата процедура по промяна на участие и прехвърляне на средствата на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за третото тримесечие на 2006 г., в КФН постъпиха 12 сигнала от пенсионноосигурителни дружества и 53 броя жалби от осигурени лица.

Основните проблеми, поставени в постъпилите сигнали от пенсионноосигурителни дружества, са свързани с: откази за приемане на заявления за промяна на участие, откази за разглеждане на заявления и постановени откази за промяна на участие.