464.52 лева, или ръст от 18.2 на сто спрямо очакваното му ниво за 2007 г., е прогнозираното увеличение на средномесечния осигурителен доход за 2008 г., според приетия на първо четене от парламента днес законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за 2008 година, съобщи БНР.

Проектът, внесен от Министерския съвет, подкрепиха 136 депутати, 38 бяха против, 8 се въздържаха.

Минималната работна заплата се предвижда да се увеличи от 180 лева на 220 лева.

Предлага се обезщетението при безработица да бъде в границите от 90 лева до 190 лева, като това ще доведе до нарастване на разходите с 4,3 милиона лева през 2008 г. спрямо очакваното изпълнение за 2007 г.

Предвижда се съотношението между работодателската и личната вноска да стане 60 към 40.

Предлага се максималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица да се увеличи от 220 лева на 240 лева, като приходите ще се увеличат с 10.3 милиона лева.

Предвидено е увеличение на максималния осигурителен доход от 1400 лева на 2000 лева. От това увеличение и приходите в бюджета на ДОО се увеличават със 71.2 милиона лева.

Средното нарастване на минималните осигурителни прагове през 2008 г. в сравнение с 2007 г. е 26.24 на сто, а ефектът от него е 393.5 милиона лева, се посочва в становището на комисията по труда и социалната политика.

Със заложените параметри по приходите за 2008 г. се предвижда да постъпят 3.79 млрд. лева.

Предлага се пенсиите да се индексират с 9.5 на сто от 1 юли 2008 година.