Министърът на транспорта Петър Мутафчиев и на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов присъстваха на официалното връчване на разрешението за ползване на първия пусков комплекс от новия пътнически терминал на летище София.

Документите бяха предоставени на изпълнителния директор на летище София Пламен Станчев от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) Иван Симидчиев вчера.

Новият терминал е проектиран за пътникопоток от 2 600 000 души годишно и 26 000 тона карготовари и поща. Могат да бъдат обслужвани и най-големите класове самолети като Боинг 747, 767, 777, Еър бъс 350.

Пътниците ще могат да се качват директно в самолета си от седем изхода /"ръкава"/, като по този начин се намаляват разходите по обслужването на пасажерите.

Първия пусков комплекс включва следните подобекти:

  • нова терминална сграда покрит паркинг и галерия; трансформаторна станция;
  • помпена станция за техническа и противопожарна вода и водоподготовка;
  • котелно;
  • инсталационен колектор;
  • дълбоки кладенци за водочерпене;
  • площадкови мрежи и външно осветление;
  • пътища за достъп страна земя, външен паркинг;
  • сграда на охраната;
  • билетен пункт;
  • пречиствателни станции за отточни дъждовни води.

Извършени са всички изискващи се от българското законодателство проверки и съгласувания от държавни и общински контролни органи и експлоатационни дружества и са издадени становища, удостоверяващи годността на комплекса да бъде пуснат в експлоатация.

Проверени и заверени бяха екзекутивните чертежи по всички части - общо над 3 000 броя. Извършени са 72-часови проби на всички инсталации, системи и оборудване, за да бъде гарантирана надеждната им работа при въвеждането в експлоатация.

В момента в терминалната сграда се извършват дейности , които на са включени в договора за строителство на "Щрабаг" АД - свързване на системата за полетна информация на новия терминал с международна комуникационна система за резервации и обслужване на пътници и полети (SITA), обзавеждане на служебните помещения с мебели и оборудване, обособяване на търговски зони и зони за услуги и хотелски резервации, коли под наем, кафе-закуски, бързо хранене, общо интериорно завършване, озеленяване, осигуряване на места за реклами и др.

Срокът за въвеждането в експлоатация на терминала е 20 декември 2006 г.

Две български и четири чужди авиокомпании са проявили интерес да започнат да оперират от новия терминал до края на годината.