Кметът на София Бойко Борисов ще представи днес в 11 ч. на станция „Сердика" новия метровлак, доставен по договор между Столична община и ОАО „Метровагонмаш".

По договор на Столична община с производителя през 2005 г. са доставени 3 влака, а в края на 2006 г. още 3 нови.

С тези 6 влака се осигурява необходимия допълнителен подвижен състав за извършваното разширение от пл. Св. Неделя до Интерпред и резерв за извършване на ремонт на доставените влакове преди пуска на метрото (1998 г.)

За започнатото разширение Интерпред - Младост е необходима доставката на още 3 състава.
Бордовото оборудване на доставените влакове е съобразено с действащата автоматика и диспечерско управление в метрото в София.

Новите метросъстави се състоят от два челни и един междинен вагон.

Челните вагони са с дължина 28м. Разполагат с 54 седящи места. Общата им вместимост е 344 пътника. Междинните вагони са с дължина 27 м, 60 седящи места и обща вместимост 370 пътника. Общият брой пътници, които може да побере един състав, е 1050.

Метросъставите са предназначени за работа в тунели и на открити участъци. Всеки вагон има автономна система за вентилация и отопление. Има информационна система, която показва местонахождението на влака по трасето. Намира се над всяка врата. На светлинна пътека във всеки вагон се изписва информация за следващата станция.

Вагоните са оборудвани със система за пожароизвестяване и пожарогасене. Компютърна система управлява влака и постоянно дава информация на машиниста за състоянието на влака.