На 27 октомври завърши плановият годишен ремонт на шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй". Той бе включен в паралел с електроенергийната система на страната в 18:04 часа. Блокът е пуснат след извършена проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране.

В периода на плановия престой, започнал на 5 септември, са изпълнени необходимите ремонтни и надзорни дейности, профилактика на оборудването и системите на блока, като са обхванати над 7000 единици от конструкции и технологични системи. Реакторът е презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания.

В рамките на плановия годишен ремонт на шести блок са реализирани редица важни мероприятия и модернизации, насочени към продължаване на срока на експлоатация и към повишаване на топлинната мощност на реакторната инсталация до 104%.

Най-мащабната от тях е уникалната операция по замяна и монтаж на нов статор на турбогенератора на шести блок. Съоръжението, с брутно тегло 370 тона, е най-тежкото единично оборудване в атомната централа. Всички дейности по подмяната на статора са изпълнени съгласно утвърдения график.

Констатираното на 21 октомври по време на изпитания на турбогенератора несъответствие на неговите характеристики с изискванията на заводската документация беше отстранено успешно с участието на специалисти от завода производител. Проведените повторни изпитания показаха добри резултати.

Другият 1000-мегаватов блок на АЕЦ "Козлодуй" - пети, работи с пълно натоварване на мощността.