Чайкафарма Висококачествените лекарства АД е заявила допускане за търговия на акциите й на Българска фондова борса, потвърдиха от оператора. ISIN кодът на емисията е BG1100008074.

Емисията акции е в размер на 43 500 000 лева, разпределена в същия брой акции с номинална стойност 1 лев. Присвоеният й борсов код е 7TH.

Акциите ще се търгуват на Основен пазар BSE, Сегмент акции "Standard". Очаква се да бъде определена датата на въвеждане в търговия.