По данни на Business Monitor International, търсенето на автомобили в България продължава да се радва на силен ръст на продажбите, като тенденцията от 2006 година продължава.

Според данните, с които разполагат анализаторите, за първото тримесечие на 2007 година продажбите на нови автомобили в България са се увеличили с 28.2% на годишна база, или са продадени 11 756 нови МПС.

В горното число се включват 11 186 нови леки автомобили - независимо от значителното увеличение количеството на внесени употребявани автомобили.

По-интересна е констатацията на европейските икономисти, че България е един от най-големите пазари в Европа на употребявани автомобили. Преценява се, че в страната има запас от около 400,000 не-продадени употребявани автомобила.

Новите коли формират само 15% от общия внос на автомобили.

От началото на 2007 година вносът на употребявани автомобили в страната е обложен с данък продажба, което обаче не дава изгледи, че търсенето им ще намалее по-значително.