Британците са сред най-усърдно трудещите се хора в Европа, единствено румънците и българите работят повече часове от тях, според нов доклад, цитиран от "Дейли телеграф".

Работниците на пълен работен ден на Острова работят средно по 41.4 часа всяка седмица през последната година - средно почти два часа повече от 15-те стари страни-членки на ЕС.

Единствено работниците в Румъния и България работят повече - средно по 41.7 часа седмично.

При сравнение, французите прекарват само 37.7 часа от седмицата в работа, което им осигурява цял свободен следобед повече в сравнение с британските работници. И докато работните часове в много части на Европа в значителна степен намаляват, тези в Британия нарастват - до 40.7 часа за 2006 г.

Изчисленията идват от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд - организация, учредена от Европейския съюз. Открили са, че работниците в 12-те нови страни членки на съюза след 2004 година, работят значително повече от работниците в 15-те първоначални страни-членки - 40.6 часа в сравнение с 39.5 часа.

Според направеното проучване британците на практика работят без пари най-дълго време в Европа. Във Великобритания договорената работна седмица е средно по 37.3 часа, което означава, че работниците в тези страни дават на работодателите си повече от 4 часа извънреден труд.

Това несъответствие е най-голямо от която и да е друга страна в ЕС, където средната дължина на извънредната работа над приетото е 1.4 часа седмично.

Работодателите също така не глезят британците с по-дълги отпуски. Средно 24.6 дни са плтените им отпуски, докато средното за Европа е 25.2 дни. Най-добре са шведите - годишно броят на платените им почивни дни е 33 .