Поради ползване в законуттановения срок на отпуск за бременност и раждане от Радост Иванова – ДВИ на Бенчмарк фонд имоти АДСИЦ от 23.01.2.011 год., на нейно място е назначен Димитър Димитров, съобщиха от компанията.