Представители на 17 компании и 21 инвестиционни посредника се срещнаха на Първата регионална кръгла маса: "Българската фондова борса и бизнесът - партньори в Европейския съюз", съобщиха от PR отдела на БФБ.

На форумът, който се проведе на 10 ноември 2006 г. в Гранд хотел Варна, бяха обсъдени възможностите за финансиране чрез капиталовия пазар, предимствата на публичните компании, както и процедурата по придобиване статут на публично дружество.

След края на кръглата маса, на участниците в нея бе предоставена възможност за провеждане на бизнес-срещи.

В кръглата маса участваха следните непублични компании: "Евробилд-4"ЕООД, "Херти" ООД, "Санитапласт" АД - Драгоево, "Меком" АД, "Планекс Холдинг" ООД, "Бурлекс 104" ООД, "Търговска лига НАЦ" АД, "Ескана" АД, "Хепи" АД, "Инком" ООД, "Металагро Добрич" АД, "Геотерм" АД - Генерал Тошево, "Петрол холдинг"АД, ТБ "Инвестбанк" АД, ФИА България ЕАД.
Публичните компании от региона бяха представени от "Албена" АД и "Холдинг Варна А"АД.

Българска фондова борса - София предвижда да организира още пет подобни кръгли маси, които да обхванат останалите пет големи региони на страната.