КФН издаде разрешения на УД "Болкан капитал мениджмънт" АД за организиране и управление на два договорни фонда - ДФ "Консервативно-спестовен" и ДФ "Европа", съобщиха от пресцентъра на Комисията.

Основната цел на ДФ "Консервативно-спестовен" е осигуряване на притежателите на дялове на запазване и нарастване на стойността на инвестициите им при нисък до умерен риск. Фондът ще инвестира предимно в ценни книжа с фиксирана доходност на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа, като ще следва консервативна политика.

Основната цел на ДФ "Европа" е реализирането на висока доходност при умерено до високо ниво на риск. Фондът ще инвестира преимуществено в акции, търгувани на следните регулирани пазари.: Унгария, Дания, Чехия, Швеция, Полша, Исландия, Норвегия, както и други международно признати и ликвидни държави.