Най-доброто решение, но със сигурност не най-лесното, е да се изчака волатилността да отмине, което в исторически план винаги е било печелившата стратегия спрямо честите опити за market timing.

В случай, че човек е заделил определена сума за инвестиции и тя не е предназначена за нещо конкретно, би могъл да си позволи един по-дългосрочен хоризонт (над 3 години), разчитайки на факта, че никоя криза не трае вечно и в определен момент пазарът ще започне да се възстановява.

Все още има надценени компании, а инвеститорите могат да се възползват от това, като диверсифицират портфейлите си и продадат акциите си на въпросните компании и инвестират в подценени компании.

Това са част от коментарите на Кирил Гарчев, главен дилър в Булброкърс, Никола Цокев, брокер в EFG Securities Bulgaria и Димитър Георгиев, брокер в Елана Трейдинг, които са събрани от Profit.bg.

„В моменти, като сегашния, правилните решения се взимат още по-трудно. Емоциите владеят пазара, а заглавията в медиите се „красят" от епитети като „срив" или „фалит" като допускането на грешки е по-скоро правило, отколкото изключение," смята Кирил Гарчев.

Според него сериозността на ситуацията не може да се подценява. Неплатежоспособността на емблематични финансови институции, като Lehman Bros. или AIG, намери своето отражение в най-сериозното понижение на широк индекс, като S&P 500, от 2001 г. насам.

„В този смисъл най-доброто решение, според мен (не най-лесното) е да се изчака волатилността да отмине, което в исторически план винаги е било печелившата стратегия спрямо честите опити за market timing," посочи Кирил Гарчев.

Никола Цокев смята, че действията, които един инвеститор може да предприеме в настоящата ситуация, следва да бъдат съобразени на първо място с финансовите му възможности, но също така и с индивидуалната му стратегия.

„В случай, че човек е заделил определена сума за инвестиции и тя не е предназначена за нещо конкретно, би могъл да си позволи един по-дългосрочен хоризонт (над 3 години), разчитайки на факта, че никоя криза не трае вечно и в определен момент пазарът ще започне да се възстановява," коментира той.

Според него такъв инвеститор може да не предприема други действия, освен да чака. „Но в случай, че инвестираните средства са предвидени за покупка или плащане, предстоящо в следващите няколко месеца, инвеститорът трябва много добре да обмисли възможностите и да вземе решение.

Възможните решения са отлагане на покупката или плащането, финансирането им по друг начин или ликвидиране на инвестицията на загуба," каза Никола Цокев.

Той е на мнение, че при низходящ тренд е разумно да се затворят репо сделките и да се избягва отварянето на нови такива, защото чрез тях загубите се мултиплицират. „Добре е да се избягват и други форми на ливъридж като маржин покупки, овърдрафти, заеми от приятели и т. н.," допълни той.

„Не бива обаче под същия знаменател да се слагат потребителските кредити, които са с по-дълъг срок, изплащат се на вноски и могат да бъдат погасявани от текущи доходи.

Инвеститор, който е ползвал такъв заем, би могъл да задържи инвестицията си, надявайки се да излезе на печалба, ако пазарът се възстанови през оставащите години до падежа," коментира още той.

Никола Цокев посочи, че следва да се има предвид, че спадът на борсата не е свързан със състоянието на българската икономика, а е резултат от кризата на големите фондови борси, която се пренася у нас поради глобализацията на финансовите пазари.

„Това означава, че обръщане на тренда във възходящ може да се очаква само след стабилизирането на водещите финансови пазари.

С приемането на България в ЕС, Българска фондова борса вече е част от инвестиционната карта на света и поведението на чуждестранните инвеститори е определящо за движението на пазара.

Те са фактор, който ще продължи да играе водеща роля на пазара и в бъдеще," заключи Никола Цокев.

Според Димитър Георгиев при падащ пазар и оформяне на ясно изразен низходящ тренд стратегията buy and hold е най-губещата, за разлика от есента на 2007 г.

„В комбинация с това, една от най-често срещаните грешки е упоритото държане на акции и непродаването им на загуба. Това е особено вярно при променен фундамент на дружествата и наличието на световна ликвидна криза," отбеляза той.

Димитър Георгиев смята, че от ниската ликвидност на българския капиталов пазар може да се извлече полза чрез поставяне на поръчки на по-отдалечени от пазарните нива - продажби на по-високи нива и покупки на по-ниски.

„Така ще се извлече изгода от евентуално обиране на пазара или продаване на по-голямо количество на пазарни нива," коментира още той.

Според него на пазара все още има надценени компании, а инвеститорите могат да се възползват от това, като диверсифицират портфейлите си и продадат акциите си на въпросните компании и инвестират в подценени компании.

„Все повече ще се увеличава диверсификацията между компаниите - „добрите" компании ще поскъпват повече, съответно ще поевтиняват по-малко от „лошите". Търсете ниски P/E и ниски P/B," е на мнение Димитър Георгиев.

По отношение на подаване на поръчки, той коментира, че много инвеститори подават поръчки за покупка на малко по-високи нива от съществуваща голяма поръчка за покупка и съответно продажба на по-ниска цена от друга голяма продажба.

„Често тези решения са базирани изцяло на моментни, импулсивни причини, без оглед на фундамент. Наличието на голяма поръчка за покупка по никакъв начин не означава, че това е „непробиваема подкрепа" за съответната емисия," обобщи Димитър Георгиев.