Бюджетният излишък на България е нараснал до 3.7% от прогнозирания БВП за 2007 г., изчисленията са на база първите пет месеца на годината. Ръстът е следствие на повишената събираемост на данъци, коментират от финансовото министерство днес.

Излишъкът е 1.85 млрд. лв., в сравнение с 1.2 млрд. лв. за същия период преди година.

Излишъкът вече е минал годишната цел от 2.3%, но разходите обикновено се покачват към края на годината.

България води една от най-стриктните фискални политики в Европа, но е под натиск от МВФ да намалява още разходите си, за да спре раздуването на текущата си сметка, която се очаква да нарасне до 18% от БВП тази година, коментираха „Ройтерс".

Страната завърши с 3.7% бюджетен излишък миналата година, припомниха от агеницията.

Общите фискални приходи на страната за периода януари-май са 9.4 млрд. лв. а разходите, без българските задължения към бюджета на ЕС, са 7.3 млрд. лв.

Държавата досега от януари е внесла 252.2 млн. лв. от общо 634.4 задължения за тази година.

Държавният бюджет, който е с най-голям дял в консолидираната фискална политика на страната ни, също отбеляза излишък от 1.7 млрд. лв. в края на месец май.

Обвързването на лева с еврото в условията на режим на валутен борд намалява влиянието на централната банка и прави „фискалната стабилност" най-силното оръжие в ръцете на държавата, коментира още „Ройтерс".

При този режим, България се задължава да поддържа по-голям фискален резерв който от 5.9 млрд. лв. през февруари нарасна до 6.5 млрд. лв. през май.