Изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Стоян Братоев и Давид Краса и Владимир Сайдъл, членове на Управителния съвет на "Метропроект Прага" АД подписаха договор за подготовката на инвестиционен проект за трети метродиаметър. 

По силата на договора трябва да бъде изготвен проект за трети метродиаметър на метрото в София „Кв. Княжево - централна градска част - бул. Ботевградско шосе" за реализация като тип леко метро". В участъка с дължина около 21 км трябва да бъдат изградени 23 станции, предаде БНР.

Договорът с избрания изпълнител е на стойност 3,3 млн. лева и ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт"

На изпълнителя се възлаган предварителни, прединвестиционни и технически проучвания, подготовка на документация за изготвяне на оценка на въздействието на околната среда, анализ на разходите и ползите и финансов анализ и подготовка на тръжна документация.