Правителството взе решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс - Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин.

Основната цел на концесията е постигането на по-високо качество на пристанищните услуги, увеличаване на товарооборота през пристанищния терминал Видин-север и броя посещения през пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин.

Решението ще бъде публикувано в „Държавен вестник"