Работна среща за разработване на трансграничен план за действие до 2012 г. по проект "Устойчив туризъм и управление на природните ресурси" започва. в Добрич и ще продължи до 10 септември. Ще бъдат обсъдени целите и действията за развитието на трансграничния район "Добрич - Констанца".

Срещата между представители на Община Добрич, Община Констанца и членове на Консултативния съвет по туризъм ще се проведе в конферентната зала на хотел "България". Те ще набележат мерки за разработването на "Местен план 2012" за развитието на икономиката, туризма и опазване на околната среда .

Проектът "Устойчив туризъм и управление на природните ресурси" е финансиран по Програма ФАР-трансгранично сътрудничество със 180 627 евро. Скаутски лагер с румънски и български деца ще се проведе след две седмици в Центъра за защита на природата и животните. Инициативата е в изпълнение на трансграничния проект. По проекта се изгражда велоалея с дължина 600 м . , част от трасе за велосипедисти с дължина 2 к м. То пресича Градски парк „Св. Георги" и продължава по улица "Батовска".

Изгражда се и наблюдателна кула в зоопарка с височина 12 м. По проекта ще се извърши и частична реконструкция на подлеза до паметника на Хан Аспарух с достъп за хора с увреждания. Така се създава непрекъсната пешеходна и веловръзка между Градския парк и Центъра за защита на природата и животните.