Отрицателното влияние на кризата в еврозоната върху развиващите се икономики в Европа се разпространява на изток, под формата на по-слабо търсене на суровини и по-малък апетит за риск.

Това се  посочва в новия доклад на ЕБВР за регионалните икономически перспективи, цитиран от darikfinance.bg.

Според Европейската банка за възстановяване и развитие, Югоизточна Европа е особено уязвима за текущата криза, поради експозициите си към Гърция и другите икономики в еврозоната. Сред страните, за който се очаква забавяне на темповете на развитие е и България.

Намалените възможности за външно финансиране водят до свиване на кредитирането от страна на местните банки и процес на диливъридж. Последните данни за платежните баланси показват, че с няколко изключения, трансграничното финансиране за местните банки в Югоизточна Европа все още намалява, което до голяма степен се дължи на продължаващия спад на експозициите в България и особено в Сърбия, пише в доклада на ЕБВР.

Въпреки това България е единствената държава в Югоизточна Европа, която през първото тримесечие на тази година е отчела реален ръст на банковото кредитиране.

Краткосрочните икономически перспективи за региона са много несигурни в настоящата икономическа ситуация.

Уязвимостта на финансовия сектор представлява най-големият риск, като се има предвид, че по-голямата част от банковата система е собственост на чужди банки.

ЕБВР очаква темповете на възстановяване на Българската икономика да продължат да бъдат скромни до края на 2012 г, като прогнозите за силен растеж са ерозирани от ограниченото търсене на българския експорт.

Въпреки това, в доклада на ЕБВР се подчертава, че правителството на България се придържа към благоразумна фискална политика и, че страната има достъп до капиталовите пазари, което е видно и от проведения през юли успешен аукцион на облигации на стойност 950 млн. евро.

На тази база, от банката запазват без промяна очакванията си за развитието на българската икономика през тази година, прогнозирайки ръст с 1.2%, но намаляват с 0.8 процентни пункта предвиждания растеж на БВП през 2013 г, до 1.7 на сто.