Днес Постоянният ветеринарен комитет по хранителната верига и здравеопазването на животните гласува 14 български предприятия с направления „Месо" и „Мляко" да извършват търговия със страните-членки от Европейския съюз.

Още от утре, 20 април 2007 г., те ще могат да търгуват със страните от ЕС.

Одобрените български предприятия в направления „Месо" и „Мляко" бяха предложени от НВМС на последната мисия на ЕК.