Европейската комисия в скоро време ще предложи законодателна инициатива, която ще задължи производителите на автомобили да намалят емисиите въглероден двуокис от новите коли, заявил еврокомисарят по околната среда Ставрос Димас.

Европейският съюз отдавна предвижда въвеждането на принудителни мерки за автомобилни производители, които не отговарят на доброволната цел за намаляване на емисиите от CO2 средно за индустрията от 140 грама на километър през 2008 г. и 120 г/км до 2012 г.

Димас е заявил пред седмичника „Европейски глас" следното: „Скоро ще въведем законодателни мерки за намаляване на CO2 емисиите от колите. Изглежда няма друг начин да се заставят производителите да отговорят навреме на нивото от 140 г.км."

Комисарят казва пред вестника, че новият закон ще е отражение на доброволния ангажимент на автомобилостроителите, но детайлите все още се дискутират. Говорителят на Димас потвърдил неговите коментари.

Според доброволното съглашение, азиатските след европейските производители на автомобили до 2009 г. трябва да постигнат ниво на емисии от 140 г/км.

Американските производители на коли не са поставени под изискванията на пакта.

През август Комисията обяви, че CO2 емисиите от колите в 15-те стари ЕС членки през 2004 са с 12.4% по-ниски от нивото през 1995, което е далеч под целевото равнище от 25% до 2008/2009, визирано в съглашението.

Производителите на автомобили се противопоставят на задължителните правила. Асоциацията на европейските производители на автомобили е призовала политиците да създадат данъчни механизми, които да стимулират потребителите да купуват коли, които са по-слабо замърсяващи. Казва се, че потребителите търсят по-сигурни и масивни коли, което има противоположен на намаляването на емисиите ефект.