Днес, Европейската централна банка наля още €42.2млрд. в банковата система, за да бъде задоволена нарастващата нужда от ликвидност, съобщиха от Financial Times.

Така сумата, "инжектирана" до този момент в паричния сектор, достигна €250 млрд.

Икономисти коментираха, че съдейки по ниската сума, която ЕЦБ отпуска, банковият сектор не се намира в бедстващо положение и не може да се каже, че силно се нуждае от свежи пари (поне не в краткосрочен план, а може би и за по-дълго). Което пък от своя страна е сигнал, че положението на паричните пазари се нормализира.

На днешното си заседание ЕЦБ остави основният лихвен процент непроменен, като е нужна повече информация и оценка на текущата ситуация.

Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише каза, че централната банка ще следи развитието на финансовите пазари, както и това при инфлацията "много внимателно", като по този начин не даде ясен сигнал за бъдещо покачване на лихвените нива в Еврозоната.

Икономисти коментираха, че по всяка вероятност ЕЦБ ще замрази лихвените нива, тъй като е притеснена от влиянието, което кризата оказва върху реалната икономика.  Предупрежденията на ЕК, че при едно евентуално повишение на лихвения процент ще се забави ръста в Еврозоната, също дадоха резултат.

Припомняме, че от 2005 год. насам ЕЦБ е повишавала 8 пъти основния лихвен процент с по 25 пункта като последно това се случи през юни, когато той стана 4%.