След като вчера пазарът се оцвети в червено, през днешната последна за кратката работна седмица сесия възходящият тренд беше възстановен. Краят на подписката за IPO-то на Химимпорт, което доведе до повсеместен спад на БФБ в първата половина на месеца, породи усещането на пазара, че сегашните нива са добри за влизане, тъй като през следващата седмица се очаква от надвдписаните поръчки за акции на Химимпорт да се освободи ресурс, който да се върне на пазара и да тласне цените нагоре. Позитивното настроение се подклажда и от очаквания доклад на Европейската комисия, с който да се реши окончателно членството на България в ЕС от началото на 2007 г.

Въпреки това активизацията на пазара се концентрира основно по отделни позиции и оборотът остана сравнително нисък - 5.05 млн. лв. Голямата част от него отново се дължаха на търговията с акции на БТК и по специално на прехвърлянето на поредния голям пакет от 276 835 лв. между клиенти на Бета Корп. Сделката се сключи на цената на вчерашната подобна - 9.63 лв. за акция и така капитализацията на телекома остана без промяна, а оборотът за деня достигна 2.689 млн. лв.
И двата индекса се радваха на широка подкрепа, която ги тласна на положителна територия. След поскъпвания при 24 позиции и спадове при едва 8 BG40 покачи с 0.67% (+1.17 пункта) до 175.70 пункта. В подкрепа на SOFIX действаха 6 от "сините чипове", докато само Златни пясъци (-0.21% до 14.03 лв.) теглеха индекса леко надолу, и той добави 0.34% (+3.18 пункта) до 945.33 пункта. Така след три сесии в зелено и една в червено и двата индекса успяха да увеличат стойността си през седмицата, като SOFIX добви общо 0.68%, а BG40 - 0.50%.

В основата на по-силното покачване на широкия индекс бяха химическите Неохим и Оргахим. При относително слаби обеми средните цени на двете дружества се покачиха съответно с 2.29% до 49.94 лв. и 1.10% до 89.00 лв. Техният ръст напълно компенсира лекия спад при най-тежкото дружество в изчисляването на индикатора - КРЗ Одесос, чийто книжа се обезцениха с нови 0.16% до 128.10 лв., след като от Златен Лев Брокери разпродадоха 170 бр. до 128 лв. за акция.

В началото на търговията книжата на Св. Св. Константин и Елена Холдинг бяха изкупени до 47 лв. от клиент на Сомони 2001, но по-късно от Първа ФБК продадоха на клиент на Пощенска банка пакет от 793 акции по 45.40 лв. за акция и така ограничиха средното поскъпване на 0.99% до 45.78 лв. Далеч по-внушително, обаче, беше поскъпването при друг курорт. След като играчите нямаха възможност да инвестират в ДЗИ и ДЗИ Банк, те се насочиха към свързаното с тях Ривиера. Книжата на черноморския курорт бяха изкупени до деветмесечен връх от 10.50 лв. за акция, а средната цена се изстреля с 16.20% до 9.47 лв. Активно купуваха от Бета Корп, Първа ФБК и Бора Инвест. Ривиера е един от големите акционери в сложената на тезгяха ДЗИ Банк с 7.45% от капитала и на ОСА на 13 ноемви се очаква акционерите да дадат правомощие на СД да се разпорежда с дела на дружеството в банката.

Стабилно поскъпване отбелязаха и книжата на Алкомет. От Райфайзенбанк изкупиха 14 000 акции на шуменския завод за алуминиев прокат до рекордните след сплита (а реално рекордни и в исторически план) 7 лв. за акция, на което ниво от Капман им прехвърлиха пакет от 12 980 акции. Така пазарната капитализация на дружеството се покачи с 5.26%, като след края на сесията най-добрите оферти останаха на 6.80 лв. (купува) и 7.20 лв. (продава).

14-те холдинга сред първенците по ликвидност на БФБ се оцветиха почти плътно в зелено, като единствено Индустриален Капитал Холдинг регистрира лек спад от 0.14% до 6.96 лв. Кросова сделка през Капман за 2 700 акции на Балкантурист по 2.91 лв. за акция изстреля пазарната му капитализация нагоре с 8.99%. По-значими обеми се прехвърлиха от елитните три бивши приватизационни фонда разположени на престижния Сегмент А на Официален пазар. Книжатана на ИХ България останаха без промяна на 4.53 лв., докато тези на Албена Инвест Холдинг и Синергон Холдинг поскъпнаха съответно с с 0.76%% до 13.27 лв. и 1.43% до 5.68 лв. Цената при албена инвест се диктуваше от голяма сделка за 20 00 акции между клиенти на Първа ФБК (продавач) и Карол (купувач), докато акции на Синергон купуваха основно от Елана, Райфайзенбанк и Карол.

Нова рекордна стойност от 11.90 лв. за акция беше покорена от едно от водещите дружества в портфейла на Синергон Холдинг - Топливо. Средната цена също беше изтеглена силно нагоре със 7.29% до 11.78 лв., след голяма сделка за 2 000 акции сключена между клиенти на Капман (продавач) и ОББ (купувач) по 11.80 лв. за акция.

Пазарът на компенсаторни инструменти се поуспокои на нива от 61.00-63.50 ст. за лев номинал. Изтъргуваха се незначителни обеми, като ценате на поименните бонове се покачи средно с 0.77% до 62.79 ст., а тази на компенсаторните записи падна с 0.92% до 62.30 ст. за лев номинал. Клиенти на Карол купуваха активно бонове (52 хил. лв. номинал), докато от Първа ФБК доминираха при записите (70 хил. лв. номинал).