Рекордно е поскъпнала хлебната пшеница в рамките на миналата година - повече от 2 пъти, на Софийската скокова борса.

Това обявиха днес представители на ССБ на пресконференция.

През януари търговията е стартирала на 170-185 лв./тон без ДДС, като през февруари е отбелязано леко понижение, вследствие на опитимистичните прогнози за бъдеща добра реколта и доброто й качество.

През месец март обаче събитията в световен мащаб са обърнали търговията. С 25 млн. тона са били намалени прогнозите за добив на хлебна пшеница, което довело до засилено търсене, както на световните пазари, така и у нас.

В България пазарът също реагирал адекватно с повишение на цената , която вече достигнала 180- 200 лв./тон без ДДС през април.

Новата реколта за 2006 година стартирала на борсата в края на юни с цени от 160-170 лв./тон, на които са се сключвали сделки.

През август обаче излезли резултатите за качеството на реколта 2006. Оказало се, че са засети със 17% по-малко площи от 2005 г, а качеството в по-голямата част от реколтата е с наличие на глутен под 21% и не отговаря на стандартите.

На засиленото търсене пазарът реагирал с още едно покачване на цената, като едновременно с това влияние оказал и износът на пшеница - 850 000 тона хлебна пшеница са изнесени в чужбина.

Зърното завършило годината с рекордни ценови нива на борсата от 280 -300 лв./тон без ДДС. Само за сравнение финалът на 2005 г е бил поставен при ценови нива от 160-180 лв./тон.

Рекордни са били и цените в Черноморския район, където влизат Украйна, Румъния, България, Русия, Турция и един нов агресивен играч- Казахстан, с когото вече всички се съобразяват, уточниха от ССБ.

Близо 600 млн. тона хлебна пшеница са били произведени в световен мащаб тази година. Едни от най-големите производители обаче в Южното полукълбо - Аржентина и Австралия са обявили голяма суша и нисък добив тази година, което допълнително повлияло на световните цени.