Азербайджан продължава да е готов да доставя природен газ на България. Все още обаче няма достатъчно надеждни транзитни коридори, по които да премине този газ.

Това е изводът от днешната среща между премиера Пламен Орешарски, енергийния ни министър Драгомир Стойнев и министъра на енергетиката на Азербайджан Натиг Алиев. Тази сутрин министър Алиев, който е на официално посещение у нас, се е срещнал на "четири очи" само с министър Стойнев. Обект на следобедния разговор на тема енергетика е била и възможността за внос на втечнен газ.

Азербайджан обръща поглед към всички възможности за развитие на газовата индустрия в страната ни чрез модернизиране на трасетата у нас, както и евентуално увеличаване на капацитета за съхраняване на природен газ в хранилището ни в Чирен.

"Азербайджан би могъл да участва в реализирането на този проект при привлекателни условия", изтъкна енергийният министър Алиев. Неговата страна има интерес и към инвестиции в родните ТЕЦ-ове. Натиг Алиев засегна и темата за строежа на южния газов коридор, като изтъкна, че той ще гарантира определени доставки на газ в Европа.

50 млрд., по думите на Алиев, са необходими за изграждането на новите транспортни линии, които да свържат Каспийския регион със страните от Югоизточна Европа, сред които Турция, Албания, Италия и Гърция.

Енергийният ни министър Драгомир Стойнев пое от своя страна точни срокове, като заяви, че до края на настоящата година или най-късно в началото на следващата трябва да започнат конкретните строителни действия на интерконекторната връзка с Гърция. Именно по тази връзка ще преминават договорените през септември 1 млрд. куб. м природен газ от консорциума "Шах Дениз".

"Тази среща е важна за изпълнението на политиката ни за диверсификация на доставките на газ. Азербайджан е основен партньор при осъществяването на тази политика", подчерта Стойнев.