Конфликт между Община-Видин и Министерство на транспорта се завихря заради предвидени за отчуждаване имоти покрай Дунав мост 2.

Подготвителната работа за изпълнението на проект „Дунав мост при Видин-Калафат" изисква отчуждаване на терените, върху които ще се изгражда мостът и прилежащата инфраструктура, твърдят от транспортното ведомство.

Този процес засяга повече от 500 имота, частна собственост, в землищата на селата Антимово, Капитановци и Покрайна, община Видин, както и в землището на гр. Видин.

В края на 2004 г. Министерският съвет приел решение за отчуждаването на имоти или части от тях в землищата на посочените села, а през 2006 г. - и за тези в землището на гр. Видин.

Изпълнението на отчуждителните процедури зависи изцяло от Община-Видин и кметовете на засегнатите села за получаването по служебен път на документация, която не може да бъде събрана от собствениците. Причината за това е невъзможността да се установи контакт с тях или отказ от тяхна страна да сътрудничат.

По отношение на имоти, частна общинска собственост, които подлежат на отчуждаване, са констатирани некоректни действия от страна на собственика - Община Видин, алармират от министерството.

Общината още в началото на проекта е била запозната изцяло с предстоящите отчуждителни производства и изготвените за това устройствени планове, твърдят от министерство на транспорта.

Общинските власти са продавали на трети лица предвидени за отчуждаване имоти, което е в разрез със закона.

Междувременно, освен разпоредителни сделки, Общината е преобразувала имоти, като от определен за отчуждаване имот са образувани по няколко нови имота.

Некоректните действия на община Видин, включително несвоевременното служебно предоставяне на документи от местните власти, излага на риск цялостното изпълнение на този изключително важен проект с национално значение, предупреждават от транспортното министерство.