Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин е на визита в Русе. Той ще посети изграждащия се Индустриален парк. Министър Калфин ще бъде придружен от кмета на Община Русе инж. Божидар Йотов.

Преди 2 години държавата прехвърли безвъзмездно на общината имота срущу Свободна зона, където турската фирма "Шишеджам" искаше да строи завод. Теренът с площ над 636 дка. и прилежащите сгради ще се използват за създаване на новия индустриален парк.

Общината ще го управлява като осигури всички необходими за бизнеса услуги - спедиторски, банкови, пощенски и др. Преди това ще бъде изградена необходимата инфраструктура.

За целта и за регулация са предвидени 600 000 лв., но ще се търсят и други средства. С помощта на Агенцията за инвестиции общината ще кандидатства пред еврофондове.

Русенската индустриална зона ще бъде от клас "А" и това ще привлече стратегически инвеститори, смятат от Общината. Дружества като "Топлофикация", "Овергаз", "ВиК" и "Енергоснабдяване" ще инвестират в проекта и ще дадат преференциални цени на бъдещите големи потребители.

Възлагат се големи надежди на новостроящия се Индустриален парк, тъй като 1/3 от брутната продукция на русенската икономика и 1/2 от БП на местната промишленост са за износ.

За 4 години инвестициите в региона са се удвоили. Ниският процент на безработица за града и общината - около 8 % обаче не е привлекателен за инвеститорите, защото те търсят повече свободна работна ръка. Русе има проблеми с критериите, които трябва да изпълни по Закона за регионалното развитие.

Френската компания "Монтюпе" е първият сериозен инвеститор там, който до 2011 година ще вложи 80 млн. евро за строителство на производствена мощност на 70 декара.

На 24.09.2006 г. министър Румен Овчаров направи първата копка на завода.

Първоначално ще се произвеждат резервни части само за нуждите на Renault.

В отсрещния румънски град Гюргево русенската индустриална зона търпи конкуренция от местния индустриален парк. На територията на Индустриален парк - Гюргево се намира и университетски бизнес инкубатор.

Още преди 2 години от Гюргевския парк излязоха с оферта към русенските индустриалци да ползват условията за румънските си колеги - ниски наеми за 5 години, консултации за законодателната рамка в Румъния, регистрации, разрешителни и пазарни проучвания.